Geachte mevrouw en mijnheer,

Waarom deze aankondiging:

U bent huurder van Woonpunt en samen met de andere huurders in uw complex, wijk of straat hebt u gemeenschappelijke belangen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

  • Overlast
  • Huurverhoging
  • Algemene huurdersvoorwaarden
  • Energie aspecten
  • Servicekosten
  • Veiligheid in de woonomgeving

Daarnaast wil Woonpunt de leefbaarheid voor haar huurders verbeteren; zij stelt jaarlijks financiële middelen beschikbaar, enkele voorbeelden die voor andere complexen van belang waren:

  • Tafel met bankje in het park
  • Inrichten ontmoetingsruimte
  • Organiseren bewoners-dag

Woonpunt is wettelijk verplicht over beleidszaken overleg te voeren met haar huurders. Onze ervaring is dat Woonpunt dit ruimhartig doet. Woonpunt heeft in de Westelijke Mijnstreek 1400 woningen in bezit en daardoor is het voor Woonpunt niet mogelijk om met iedere huurder apart te overleggen.

Daarom is er een structuur opgezet waarbij de Bewonersoverlegcommissie (BOC) het  meest directe contact heeft met de huurders in een complex, wijk of straat. Huurdersvereniging Swentibold heeft vervolgens nauw contact met de Bewonersoverlegcommissies en bespreekt namens die commissies alle voorkomende zaken met Woonpunt. Tevens bespreekt de Huurdersvereniging met de Bewonersoverlegcommissies alle zaken die door Woonpunt worden voorgelegd.

Wat doet Huurdersvereniging Swentibold:

Huurdersvereniging Swentibold stelt de huurders in de gelegenheid om een Bewonersoverlegcommissie op te richten in uw complex, wijk of straat. Wij bieden daarbij volledige ondersteuning.

De Bewonersoverlegcommissie heeft een directe verbinding met enkele medewerkers van Woonpunt en met het bestuur van Huurdersvereniging Swentibold. De Bewonersoverlegcommissie is geen klachtenbureau. Als een bewoner een klacht of reparatieverzoek heeft, dan neemt hij zelf contact op met Woonpunt op nummer 088-0506070.

Wij hebben u nodig :

Uw complex wijk of straat heeft nog geen Bewonersoverlegcommissie en die huurders worden momenteel niet vertegenwoordigd. Daarom zoeken wij huurders die willen meedenken en meepraten over het verbeteren van alle zaken waarmee Woonpunt de klanttevredenheid van haar huurders kan verbeteren en haar beleid kan vormgeven.

Als u interesse heeft om  lid te worden of  een BOC in uw woonomgeving vorm te geven of heeft u nog meer vragen, bel ons dan maandag tussen 9 en 12 uur op 06-12904799 of mail ons naar info@hvswentibold.nl.

U kunt ook contact met ons opnemen via onze website : www.hvswentibold.nl.

Daarnaast delen wij u mede, dat de prestatieafspraken 2018 inmiddels zijn getekend en dat er nieuwe afspraken voor 2019 terzake van “Wonen en Zorg” worden opgesteld. Huurders worden gevraagd zitting te nemen in de Klankbordgroep, om zo hun ervaringen en gevoelens te kunnen ventileren. Aanmelden bij onze secretaris.

Verder wil  Woonpunt een Energiecoach aanstellen om een pilotonderzoek te starten. Bewoners zullen hierover worden benaderd.

Daarnaast roept het bestuur van de Vereniging u op om activa bewoners BOC’s te doen oprichten voor de verschillende complexen en wijken.

Tot slot zoekt het bestuur nog kandidaten voor een bestuursfunctie van onze vereniging.

De Secretaris

 

BELANGRIJKE MEDEDELING:

VIA HURDERSVOORDEEL.NL KUNT U KORTING KRIJGEN OP UW ZORGVERZEKERING!!!! ZELFS IN HET NIEUWE POLISJAAR!!

Via huurdersvoordeel.nl kunt u korting krijgen op uw zorgverzekering. Huurdersvoordeel is een initiatief van de Stichting Nationaal Huurders Collectief en komt op voor uw belangen op het gebied van zorg, welzijn en veilig wonen!

DUS: AAN DE SLAG EN KIJK OP HUURDERSVOORDEEL.NL !!!!